El servei de substitució d'ecobooks només es pot contractar en el moment de fer la comanda i cobreix la substitució (només una vegada per llibre) dels ecoBooks (llibres reutilitzables) d'aquesta comanda, en els següents casos:


- Humitats provocades per la pluja o caiguda accidental del llibre a bassals/piscines, etc... (cal retornar els llibres a Iddink)


- Robatori: Serà necessari presentar còpia de la denúncia de qualsevol cos policial en el que consti el nom complet de l'alumne i la referència completa del llibre


- Incendi: Serà necessari presentar informe dels bombers i/o informe de l'assegurança de la llar.


Aquest servei NO cobreix cap dels següents casos:


- Pèrdua


- Furt


- Desgast


- Cost del no retorn dels ecobooks


- Retorn en mal estat


Import total del servei: 4,95€


Durada de la cobertura: Des del moment que rebeu els llibres i fins l'1 de juny .


Per tal fer ús de la cobertura cal que contacteu amb Iddink a través de info@iddink.cat o a través del formulari de contacte abans de l'1 de juny.I si no he contractat aquest servei?


Poden demanar un altre llibre que hauran de comprar com a nou (d'aquesta manera només hauran de retornar un exemplar en finalitzar el curs). Poden fer la nova comanda directament a través de la pàgina web mitjançant el formulari de contacte, tot explicant la teva incidència.