Es poden retornar els llibres al setembre indicant a l'albarà de recollida els ecoBooks que necessiten quedar-se durant l'estiu.

Aquest servei té un cost de 2,50€/llibre, en concepte de pròrroga de reutilització d'ecoBooks.


A finals d'agost rebran instruccions de com retornar aquests llibres, tot i que sempre ho podran fer enviant-los al Servei d'Atenció a l'Estudiant. La data límit per retornar aquests ecoBooks és el 15 de setembre.


Adreça i horari del Servei d'Atenció a l'Estudiant


Avinguda de la de la Ribera, 9,

08780 Pallejà (Barcelona)

De dilluns a divendres de 9h a 18h. De juny a setembre. Per la resta de l'any, poden consultar l'horari aquí.


Puc quedar-me un ecoBook?


Tots els ecoBooks s'han de retornar però, en cas que es vulguin quedar algun ecoBook, hauran de pagar l'estalvi aconseguit en la seva compra inicial.


Per fer-ho, vinguin el dia de recollida de llibres al juny/juliol i informin al nostre personal que es volen quedar el llibre. El nostre personal els donarà un albarà que els permetrà fer el pagament. Podran consultar l'import a pagar a l'albarà de recollida que rebran per correu electrònic i que també podran descarregar del web, al menú Devolució ecoBooks.