Els ecoBooks són llibres reutilitzables que poden ser utilitzats per altres alumnes en successius cursos escolars. Els centres d'ensenyament amb projectes de reutilització determinen quins dels llibres de la llista poden ser ecoBooks.


Com és habitual en qualsevol projecte de reutilització de llibres, els ecoBooks poden tenir evidències d'haver estat utilitzats:
Com tractar correctament els ecoBooks?


La nostra norma és: "TRACTA ELS LLIBRES COM T'AGRADARIA REBRE'LS!".
Criteris d'acceptació dels ecoBooks