Iddink no disposa de servei tècnic propi, per la qual cosa ho externalitza al servei tècnic oficial.


Si l'equip es troba en garantia, i el dany està cobert per aquesta, el servei tècnic el repararà i el tornarà al client sense cap cost addicional.


Si l'equip no compta amb la garantia de danys accidentals, caiguda de líquids, mal ús o qualsevol altra tipologia, s'efectuarà un pressupost i l'acceptació o no, haurà de ser comunicada a Iddink per correu electrònic a info@iddink.cat

Si l'error de l'equip és un problema de software, es farà un pressupost ja que aquesta reparació no entra en garantia.


Per poder dur a terme la reparació d'un ordinador adquirit a Iddink, cal que contacteu amb el nostre servei d'atenció al client a través del correu electrònic info@iddink.cat


Us sol·licitarem una sèrie de dades per gestionar la vostra incidència amb el servei tècnic.


Un cop hagi estat revisat, s'emetrà el pressupost detallat per a la reparació.


Si el pressupost és acceptat, cal abonar el 100% del cost de la reparació abans que aquesta sigui efectuada. En cas de no acceptar el pressupost, caldrà abonar una tarifa de 35€ + IVA per cobrir els costos de la revisió de l'equip per part del servei tècnic.