Iddink ofereix als seus clients serveis d'alta qualitat gràcies a una estreta col·laboració amb els centres d'ensenyament i les editorials. Això ens permet garantir que tots els nostres clients tindran els llibres adequats a cada curs.


L'experiència tant d'Iddink com dels centres d'ensenyament permet decidir quins llibres poden ser ecoBooks i quins no, amb l'objectiu d'optimitzar la reutilització dels llibres i l'estalvi de les famílies.Millor llibres nous o ecoBooks?


Des de Iddink recomanem escollir sempre ecoBooks ja que suposen un estalvi més gran per les famílies, tot i que la decisió final és del client. Tot i això, a Iddink també trobaran preus molt competitius en llibres nous.