Resolució d'incidències

Com puc notificar una incidència?
Poden notificar qualsevol incidència al Servei d'Atenció a l'Estudiant a través de la pàgina web, al menú "Comandes">"Notificar ...
Dt, 3 Març, 2020 at 2:13 PM
Puc retornar llibres de la meva comanda?
A continuació, trobaran la informació relacionada amb la nostra política de devolucions:  Data Abonament Despeses d’enviament de la devolució ...
Dt, 31 Ag., 2021 at 5:37 PM
No he rebut tots els llibres que vaig demanar
En aquest cas, primer consultin si a l'albarà de lliurament els informem que els llibres que falten seran enviats més endavant. Si aquests llibres ...
Dt, 3 Març, 2020 at 12:32 PM
Per què rebo llibres nous si els he comprat ecoBook?
És possible que rebin algun llibre nou tot i que l'hagin demanat ecoBook. Això és perquè Iddink no té suficient stock de llibres usats. Tot i haver...
Dl, 21 Oct., 2019 at 12:27 PM
El meu fill repeteix curs i ja he rebut els llibres
Si l'alumne repeteix curs hauran de fer, per una banda, la devolució dels llibres ja rebuts i, per l'altra, una comanda nova. Per fer la devol...
Dt, 3 Març, 2020 at 12:37 PM