En aquest cas, primer consultin si a l'albarà de lliurament els informem que els llibres que falten seran enviats més endavant.


Si aquests llibres surten com a pendents, els enviarem a domicili tan aviat ens arribin de l'editor. També poden consultar aquesta informació al web d'Iddink, accedint a El meu compte > Comandes.


En cas contrari, si a l'albarà de lliurament apareixen com entregats, o directament no hi apareixen, facin una notificació a través del web El meu compte > Comandes > Notificar incidència de comanda, doncs aquests llibres consten com a lliurats o no demanats.