Si l'alumne repeteix curs o canvia de grup i ja han rebut els llibres que ara no son correctes, accedeixin a la web d'Iddink i vagin a: El meu compte > Canvi de curs


 


Allà podran escollir el nou curs/grup i es generarà l'albarà de devolució dels llibres que ja no necessiten i una nova comanda dels llibres necessaris.


Si l'import de la nova comanda és superior a l'anterior, s'haurà de fer el pagament de la diferencia.

Si és menor, Iddink tornarà l'import sobrant, mitjançant transferència, al compte que consti a la fitxa de l'alumne.

Poden verificar el nº de compte, i canviar-lo si és necessari, a: www.iddink.cat > El meu compte >Dades personals >Canviar compte bancari.


Si tenen algun dubte o consulta a fer, poden enviar un mail a info@iddink.cat o trucar al 932388833.