Si l'alumne repeteix curs, la millor opció a nivell econòmic és que retornin els llibres a Iddink i facin una nova comanda amb els llibres necessaris. D'aquesta manera s'estalviaran diners i tindran els llibres correctes al fer la nova comanda (els llibres poden canviar d'un curs a l'altre).


Si no retornessin els llibres a Iddink hauran de pagar l'estalvi aconseguit, corrent el risc de pagar per llibres que no necessitin pel curs següent.