Abans de finalitzar el curs escolar, rebran un correu amb l'informació de la data i el dia concrets en que un equip d'Iddink estarà a l'escola perquè entreguin els llibres.


És convenient que porti l’albarà de recollida que rebrà per correu electrònic i que també es podrà descarregar de la nostra pàgina web.


No es poden deixar mai a l’Institut/Col·legi.


Si el dia indicat no podeu anar al centre a tornar els llibres i tampoc hi pot anar cap persona de la vostra confiança, els heu de fer arribar a les nostres instal·lacions de Pallejà. Els podeu portar personalment o enviar-los per correu o missatgeria (transport a càrrec vostre).


Si els envieu, recordeu d'incloure l'albarà de devolució dins del paquet o, en el seu defecte, un full amb les dades de l'alumne/a: nom complert, nº d'alumne i nom del centre.


Tinguin en compte que:

- Els llibres no tenen cap cost extra si es retornen en bon estat abans del dia 15 de juliol.


- Si es tornen entre el dia 15 de juliol i el 15 de setembre, tenen un cost de 2,5 € per llibre.


-A partir del dia 15 de setembre no s’admetrà la devolució dels llibres i s’haurà de pagar  l’import que figura a l'albarà de devolució (Aquest import es correspon amb l'estalvi obtingut en el moment d’adquirir els ecoBooks).La nostra adreça i horari d'atenció al públic:


IDDINK

Av. de la Ribera, 9, 08780 Pallejà (Barcelona)

Horari: De  dilluns a divendres de 9 a 18h, de juny a setembre. Resta de l'any poden consultar l'horari aquí.


Tan aviat els llibres arribin al nostre magatzem i es faci la revisió per comprovar el seu estat, s'enviarà el comprovant amb la informació actualitzada. L'estat dels llibres també el podreu consultar a través de la pàgina web d'Iddink www.iddink.es, accedint a El meu compte/Ajuda > Devolució ecobooks.