Factures


Uns dies després de rebre la comanda podran descarregar les factures corresponents des del seu compte d’Iddink, accedint al menú Factures


Els ecoBooks, llibres reutilitzables, estan subjectes a un règim fiscal especial anomenat REBU, mentre que la resta de materials tributen segons el règim general. Per aquesta raó, per cada comanda que contingui ecoBooks, rebran dues factures simplificades: una amb el detall dels ecoBooks i una altra amb la resta de materials. 


L’import que es mostra a la factura dels llibres reutilitzables es desglossa en dos terminis: 


    PRIMER TERMINI: Correspon a l'import pagat en el moment que es fa la comanda, amb la bonificació dels ecoBooks.


    SEGON TERMINI: Correspon a l'import que es reclamaria en el cas que, a final de curs, els llibres ecoBooks no es retornessin o es retornessin en mal estat.Puc descomptar un import al meu favor?


Els imports es compensen automàticament. Si quedés saldo a favor vostre l'import serà ingressat automàticament al vostre compte bancari, per això és important que tinguem registrat i actualitzat el vostre número de compte bancari a la pàgina web.


Podeu modificar/comprovar les dades personals entrant a "El meu compte">"Dades personals">"Canviar dades bancàries".