Si algun/s llibres s'ha/n rebutjat per mal estat, vol dir que no compleix/en els criteris de reutilització i s'haurà de fer el pagament de l'import estalviat en el moment de fer la compra.

A l'albarà de recollida s'informa de l'import que s'ha de pagar per cada llibre, en el cas de que no es torni o es rebutgi per mal estat.

Poden consultar els criteris de qualitat aquí.

En cas de disconformitat, contactin amb nosaltres.