Segons les condicions pactades amb cada centre, les comandes poden ser en un d'aquestes formats:


- Lot: hauran de realitzar la compra de tots els llibres de les matèries obligatòries que contingui la llista. Les optatives es poden seleccionar individualment. Podran escollir entre lot de llibres nous o ecoBooks*.


- Flexible: podran seleccionar cada llibre individualment, segons les seves necessitats. Poden escollir cada llibre com ecoBook o de manera individual*.


*Alguns llibres no poden ser ecoBook, com és el cas dels llibres d'activitats, diccionaris, atles, etc. Independentment de les condicions ofertes, de manera predeterminada la pàgina web oferirà l'opció més econòmica.Puc comprar llibres o material fora de la llista?


Dins el procés de fer una comanda podran afegir qualsevol llibre d'un altre curs i, a més, a través de la botiga podran afegir materials que no formin part de la llista del seu centre d'ensenyament.