Si l'alumne repeteix curs hauran de fer, per una banda, la devolució dels llibres ja rebuts i, per l'altra, una comanda nova.


Per fer la devolució dels llibres que no necessitaran, hauran d'enviar-los a les instal·lacions d'Iddink:


IDDINK - Servei d'Atenció a l'Estudiant

Avinguda de la Ribera, 9, 

08780, Pallejà (Barcelona)


Recordin identificar bé el paquet amb el número de l'alumne, nom i cognom. Una vegada rebem els llibres, procedirem a gestionar la devolució i l'abonament corresponent al número de compte que ens consti a l'apartat Dades personals. Poden modificar aquesta dada o introduïr-la per primer cop seguint aquests passos:


iddink.cat > El meu compte > Dades personals > Modificar dades bancàries > Introduir número de compte (IBAN) i nom del titular


Per aconseguir els llibres que necessitin pel nou curs, hauran de fer una nova comanda mitjançant la pàgina web seguint els següents passos:


1 - Accedir a l'apartat "Fer una comanda".

2 - Clicar "següent" a totes les pàgines fins a arribar a la pestanya "Afegir llibres d'altres cursos".

3 - Hauran de seleccionar el curs correcte i triar assignatura per assignatura els llibres que necessitaran.


Una vegada ens consti pagada la nova comanda, la rebran al seu domicili en un termini màxim de 15 dies.