Iddink ofereix un servei de folrat professional a un preu de 12.95€ per tota la comanda de llibres. El folrat es realitza amb màquines professionals que permeten que el folre quedi perfectament ajustat a cada llibre i amb un material que presenta les següents característiques:


- No adhesiu


- Resistent a l'aigua però permeable a l'oxigen per evitar retenció d'humitat.


- Sense olor, no tòxic.


- Evita que els llibres s'enganxin entre ells.


- Transparent.


- Respectuós amb el medi ambient.