Per a aquells alumnes que han comprat llicències digitals i fan servir la plataforma Clickedu, hauran d'accedir a la plataforma amb el seu usuari i contrasenya (el de l'alumne/a).


Un cop dins, podran veure els seus llibres des de Continguts > Llibres digitals.