A Iddink facilitarem l'accés als continguts digitals per tres víes, en funció del que s'hagi acordat amb cada centre escolar:


  • DISTRIBUCIÓ DIRECTA:  Us farem arribar un correu electrònic amb l'accés al contingut per cada llicència que hagueu adquirit.


  • IDDINK DIGITAL: Us facilitarem l'accés a la nostra plataforma, Iddink Digital, a través de la qual podreu accedir al contingut de les diferents llicències que hagueu adquirit a través d'Iddink. Més informació aquí


  • CLICKEDU: Si el vostre centre treballa amb Clickedu, podreu accedir al contingut de les llicències des de la pròpia plataforma. Més informació aquí