Si fas clic sobre la icona Detalls veuràs una finestra amb la següent informació de la llicència:


  • Assignatura → Assignatura a la qual pertany la llicència segons la llista de llibres del teu centre.
  • Data activació → És la data en la qual s'ha accedit per primera vegada al contingut digital de l’editor. 
  • Editor → Nom de l'editor al qual pertanyen els continguts digitals de la llicència (Santillana, Casals...).
  • ISBN → Codi identificador únic de la llicència digital.